Enquete Dagbehandeling A2

1. Voor welk specialisme bent u opgenomen? *

Graag aanvinken wat voor u van toepassing is
keuzeantwoord
Chirurgie
Plastische chirurgie
Urologie
KNO
Mond Kaak Aangezichtschirurgie
Orthopedie
Reumatologie
Cardiologie
MDL
Interne geneeskunde
Pijnpoli/Anesthesie
Longgeneeskunde
anders namelijk, 

2. Welke behandeling heeft u ondergaan? *

3. Hoe vond u de ontvangst op de afdeling A2 Dagbehandeling? *

keuzeantwoord
Onvoldoende*
Voldoende*
Goed

4. * Wat kunnen we volgens u verbeteren aan de ontvangst? *

5. Hoe vond u de zorg tijdens uw opname op de afdeling A2 Dagbehandeling? *

keuzeantwoord
Onvoldoende*
Voldoende*
Goed

6. * Wat kunnen we volgens u verbeteren aan de zorg? *

7. Zijn uw vragen tijdens uw opname goed beantwoord? *

ja
nee

8. Als u bij de vorige vraag nee heeft ingevuld, wat zouden wij dan volgens u kunnen verbeteren? *

9. Hoe heeft u uw privacy ervaren tijdens uw verblijf? *

keuzeantwoord
Onvoldoende*
Voldoende*
Goed

10. * Wat kunnen we volgens u verbeteren om uw privacy te waarborgen? *

11. Voelde u zich veilig op de afdeling? *

ja
nee

12. Als u bij de vorige vraag nee heeft ingevuld, wat zouden wij dan volgens u kunnen verbeteren? *

13. Wat vond u van het eten op de afdeling? *

keuzeantwoord
Onvoldoende*
Voldoende*
Goed

14. * Wat kunnen we volgens u verbeteren aan het eten? *

15. Waren de instructies bij ontslag duidelijk? *

ja
nee

16. Als u bij de vorige vraag nee heeft ingevuld, wat heeft u dan gemist? *

17. Welk cijfer geeft u de afdeling A2 Dagbehandeling? *

0 is zeer slecht en 10 is uitmuntend
 
Vraag/stelling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

18. Heeft u nog overige tips of verbeterpunten? *

19. Vul hieronder uw naam, geboortedatum en telefoonnummer in als wij u mogen benaderen naar aanleiding van deze vragenlijst. *

Als u uw gegevens aan ons geeft, is de enquête vanzelfsprekend niet meer anoniem

Antispam vraag

Om spam te voorkomen vragen wij u het volgende:
Type het getal veertien in cijfers:

Paginaopties: