Wetenschappelijk onderzoek

onderzoek

Naast de dagelijkse zorg voor onze patiënten, wordt door de vakgroep Cardiologie ook wetenschappelijk onderzoek verricht. Grotendeels gebeurt dit door een researchverpleegkundige en een clinical research coördinator.

 

Er vinden verschillende onderzoeken plaats op het gebied van hartinfarcten(acuut coronair syndroom), hartfalendruk op de borst (chronische angina pectoris), suikerziekte (diabetes mellitus), en cholesterol behandeling. 

 

Dit gebeurt zowel op de Hartbewaking (CCU) als op de polikliniek. Zodra een patiënt deelneemt aan een onderzoek, stellen wij de huisarts daarvan op de hoogte 

Vragen/Contact 

Voor vragen kunt u ons op werkdagen bereiken via de researchmederwek(st)er  en research coördinator (tel 0215 - 265668), en in geval van spoed binnen kantooruren via de dienstdoende cardioloog (0251-264912) of buiten kantooruren  met de dienstdoende cardioloog via de centrale 0251-265555).

Lopend onderzoek

Op dit moment lopen bij Cardiologie in het RKZ meerdere onderzoeken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen  met de research medewerk(st)er: tel. 0251-26 5668 of  via email: cardiologieresearch@rkz.nl.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wetenschappelijk onderzoek vanuit de afdeling Cardiologie, stuur dan een e-mail naar cardiologieresearch@rkz.nl.  

Ook als u geïnteresseerd bent in deelname aan een van onze onderzoeken kunt u contact opnemen. 

Ligging/route

Balie F en wachtruimte F6 vindt u op de begane grond van het ziekenhuis. U volgt de oranje route door het gebouw.

Paginaopties: