Cardiologie

Als uw kind een hartruis heeft of als het verdacht wordt van een hartritmestoornis, dan verwijst de huisarts het door naar de kinderarts voor evaluatie. Een hartruis kan volledig onschuldig zijn. In dat geval komt de ruis door werveling van het bloed in het hart (zogenaamde functionele hartruis). Er is dan geen verder onderzoek nodig. De kinderarts zal dat met u bespreken.

 

Een hartruis kan ook worden veroorzaakt door een (aangeboren) afwijking in het hart. Als de kinderarts denkt dat daar sprake van is, verwijst hij/zij uw kind door naar de kindercardioloog.

 

Enkele malen per maand op donderdagmiddag komt kindercardioloog dr. A.P. Backx uit het Amsterdam UMC voor het speciale Kindercardiologie spreekuur naar het RKZ. Er kan dan een hartecho worden gemaakt, waarna de uitslag met u wordt besproken. Tevens worden afspraken gemaakt voor vervolg van de behandeling, indien nodig. In het geval van hartkloppingen wordt ook een echo gemaakt maar daarnaast zijn vaak nog andere onderzoeken nodig. De uitslagen daarvan worden altijd persoonlijk besproken op een volgend spreekuur (ná de onderzoeken).

Paginaopties: