Behandeling door behandelteam

De behandeling van brandwonden is complex. Patiënten krijgen vrijwel altijd te maken met een groot aantal medische en psychische problemen. Daarom staat elke brandwondenpatiënt altijd onder behandeling van een team van verschillende specialismen.

 

De ernst van de situatie bepaalt mede met wie de brandwondenpatiënt tijdens de opname in het brandwondencentrum te maken krijgt. Niet alle leden van het behandelteam worden even intensief ingeschakeld tijdens de behandeling van de patiënt. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de diagnose, de totale behandeling en voor de voortgang van de zorg.

 

Het multidisciplinaire behandelteam bestaat uit:

  • artsen: brandwonden artsen, anesthesisten, chirurgen, plastisch chirurgen, kinderartsen, intensivisten en de bacterioloog;
  • verpleegkundigen: op meerdere gebieden gespecialiseerde brandwondenverpleegkundigen;
  • begeleidingsteam: psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers, nazorgverpleegkundigen, geestelijk verzorgers en pedagogisch medewerkers;
  • revalidatieteam: fysiotherapeuten, ergotherapeuten en revalidatie artsen;
  • ondersteunend team: diëtisten en voedingsassistenten;
  • in specifieke gevallen: longartsen, internisten, maag-, darm- en leverartsen en oogartsen;
  • begeleidend team: vrijwilligers

 

Daarnaast maken ook de afdelingssecretaresses en de medewerkers van de huishoudelijke dienst deel uit van het team.

Paginaopties: