Anders

Voor enkele onderzoeken gelden speciale voorwaarden bij bloedafname, bijvoorbeeld:

  • het tijdstip van de bloedafname. Voorbeeld: van sommige hormonen zijn er 's ochtends meer van in het bloed dan 's avonds. Voor een goede uitslag is het van belang op een bepaald tijdstip bloed af te nemen. Is dit het geval, dan heeft uw arts dit aan u uitgelegd en staat het op het aanvraagformulier vermeld. 

    Krijgt u een bloedtransfusie? Of staat voor u een operatie gepland? Dan is ook het tijdstip erg belangrijk. Voorafgaand aan de transfusie/operatie wordt eerst uw bloed onderzocht, bijvoorbeeld op bloedgroep en Rhesusfactor.  Er moet voldoende tijd zitten tussen de afname en de transfusie/operatie. 

 

  • 'in rust' zijn. Dit betekent dat u bijvoorbeeld eerst een half uur rustig moet zitten of liggen voordat een bloedmonster kan worden afgenomen.

 

  • tijdstip medicijninname. Bij onderzoek ter controle van medicijngebruik, vraagt men u hoe laat u de medicijnen heeft ingenomen. Ook dit is belangrijke informatie.

 

  • logistieke voorwaarden. Soms moet een bloedmonster voor een speciaal onderzoek vóór een bepaalde tijd in een ander ziekenhuis of onderzoeksinstituut aanwezig zijn. Het bloed moet tijdig zijn afgenomen om veilig en tijdig transport te kunnen regelen. 

 

  • wachten na afname. In een enkel geval moet na bloedafname even worden gewacht omdat het bloed meteen wordt onderzocht. Mocht het onderzoek over gedaan moeten worden, dan vindt er direct opnieuw een bloedafname plaats. 

Paginaopties: