Informatiebijeenkomst over oorsuizen 'Ik hoor wat jij niet hoort; 24 uur per dag herrie in je hoofd'

donderdag 18 april

Donderdagavond 18 april 2019 organiseren de Stichting Hoormij en het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) een bijeenkomst over oorsuizen (tinnitus).

 

24 uur per dag een constante piep, suis, fluit of ander geluid in je oor? Je bent niet de enige. In Nederland land hebben zo’n 1,5 miljoen mensen een vorm van tinnitus. Dat aantal neemt de laatste jaren toe, vooral onder jongeren. Het voortdurende geluid kan er in een hele lichte vorm zijn, maar ook allesoverheersend. De klachten hebben vaak een enorme impact op het dagelijks leven en functioneren. Een oplossing om de tinnitus te laten verdwijnen, is er nog niet.


Tijdens het programma komen de oorzaken, behandelmethoden, ervaringen en nieuwe ontwikkelingen ruim aan bod.


Sprekers
Dr. Peter Roos en drs. Dick Laarman, KNO-artsen in het Rode Kruis Ziekenhuis zullen ingaan op de mogelijke oorzaken van tinnitus en behandelmethoden.
Peter Krauweel, ervaringsdeskundige Stichting Hoormij zal vertellen over zijn ervaringen met tinnitus en hoe hij zijn tinnitus onder controle kreeg.

Er is ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen en gelegenheid voor het onderling uitwisselen van ervaringen.

De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met tinnitus, partners en familieleden en wordt gehouden in het Rode Kruis Ziekenhuis , Vondellaan 13 te Beverwijk.

De zaal gaat om 19.15 uur open. Start van de bijeenkomst is om 19.30 uur.

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden via de website : www.rkz.nl via het aanmeldingsformulier.


De toegang is GRATIS.
Ringleiding en schrijftolk zijn aanwezig.

 

Stichting Hoormij

Stichting Hoormij is er voor iedereen van 0 tot 100+ met een gehooraandoening. Voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging zijn onze hoofdtaken.

Meer informatie over tinnitus is te vinden op https://www.stichtinghoormij.nl/

Paginaopties: