Wond Expertise Centrum

Het Rode Kruis Ziekenhuis levert in haar Brandwondencentrum al veertig jaar topklinische zorg op het gebied van brandwonden- en littekenzorg.  Steeds vaker worden de professionals van het brandwondencentrum benaderd met vragen op het gebied van (complexe) wond, littekens en huidproblematiek.  Om die reden ziet het RKZ kansen om het zorgaanbod te verbreden en is sinds 1 januari 2019 het Wond Expertise Centrum gestart.

 

In dit gespecialiseerde expertisecentrum kunnen zowel patiënten en verwijzers terecht met vragen en problemen rondom (complexe) wondzorg. Er wordt topkwaliteit geboden op basis van een multidisciplinaire aanpak, efficiënte ingerichte processen en  geprotocolleerde wondzorg. De wondconsulenten acteren hierbij als casemanager en zij coördineren de wondzorg in de keten (zowel intramuraal- als extramuraal). Door bovenstaande strakke organisatie komen patiënten direct op de juiste plek en kan de wondgenezing binnen een zo kort mogelijke termijn bewerkstelligd worden.