Weer naar huis

Het einde van de opname in het kinderbrandwondencentrum is in zicht. Meestal gaat uw kind samen met u naar huis, maar ook overplaatsing naar een andere instelling voor een vervolg-behandeling is mogelijk. Wat het ook wordt: u en uw kind blijven nog geruime tijd in contact met het brandwondencentrum.

 

Hier leest u over het ontslag, hoe de periode daarna eruit kan zien en welke ondersteuning u van ons als ziekenhuis kunt verwachten.

Paginaopties: