Wat is anesthesie?

Anesthesie is een verzamelnaam van alle soorten verdoving. Het woord betekent 'gevoelloosheid'

Bescherming

Anesthesie beschermt uw lichaam tijdens de operatie tegen de schadelijke gevolgen van de chirurgie, ook als de operatie zwaar of langdurig is. Zo blijven uw organen goed functioneren.

 

Met behulp van speciale apparatuur bewaakt en regelt de anesthesioloog onder andere uw bloeddruk, hartslag en ademhaling.

 

Zonodig kan de anesthesioloog de anesthesie op ieder moment bijstellen: dieper laten slapen of wakker maken, meer of minder pijnstillers toedienen etc. Ook zorgt de anesthesioloog ervoor dat uw vochtgehalte op peil blijft en dat u bloed krijgt toegediend als er tijdens de operatie veel bloedverlies is.

Soorten Anesthesie

Anesthesie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:

  • algehele anesthesie of narcose
  • regionale anesthesie
  • plaatselijke anesthesie

Kinderanesthesie

Kinderen worden meestal onder algehele anesthesie geopereerd. Dit betekent dat ze in slaap worden gebracht. In slaap brengen kan met een kapje of met een prikje.

 

Bij de informatie over Kindergeneeskunde op deze websiteleest u uitgebreid over kinderanesthesie in het RKZ.

Paginaopties: