Ons beleid

Kwaliteit leveren betekent binnen het RKZ: 'Zorg leveren op veilige, klantgerichte en efficiënte wijze'. Dat geldt voor elke afdeling en iedereen die in het ziekenhuis werkt.

 

Elke zorggroep regelt zaken om de kwaliteit van zorg op de afdeling op orde te hebben, te monitoren, te borgen en daar waar nodig te verbeteren. Denk hierbij aan het maken van afspraken over werkwijzen, het checken of iedereen zich hieraan houdt, het afhandelen van klachten en het doorvoeren van verbeteringen.

 

Patiëntveiligheid is een onlosmakelijk onderdeel van het dagelijks werken aan kwaliteit. Daarnaast zijn effectiviteit, tijdigheid, efficiëntie, toegankelijkheid en patiëntgerichtheid aspecten van kwaliteit.

 

'Zeggen wat je doet, doen wat je zegt'

Binnen het RKZ wordt gestuurd op verbeteringen. 'Zeggen wat je doet en doen wat je zegt' is het motto. Hierop is iedereen aanspreekbaar.

 

Kwaliteit en patiëntveiligheid zijn een vast onderwerp van gesprek op de overlegagenda’s. Iedereen die in het RKZ werkt ziet hierdoor het leveren van kwaliteit als een logisch onderdeel van het werk.

 

Organisatie

De stuurgroep Kwaliteit & Patiëntveiligheid adviseert de Raad van Bestuur van het RKZ en stuurt en bewaakt het kwaliteitsprogramma. De leden bestaan uit medisch specialisten van het ziekenhuis en zorgafdelingsmanagers.

 

De voorzitter van de stuurgroep is ook voorzitter van de commissie Kwaliteit: deze bestaat in z'n geheel uit medisch specialisten. De commissie adviseert de stuurgroep en draagt nieuwe onderwerpen aan.

 

De afdeling Kwaliteit tenslotte, ondersteunt de stuurgroep. Deze afdeling coördineert en begeleidt verschillende projecten en trajecten op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Paginaopties: