Wachttijden

Let op: in deze periode van de corona-maatregelen kunnen de getoonde wachttijden niet actueel zijn. 

Uitleg

De algemene wachttijden kunnen anders zijn, afhankelijk van vervolg afspraken bij andere disciplines.

 

  • Wachttijden poliklinieken: dit zijn de wachttijden voor een eerste afspraak op het spreekuur of een poliklinische behandeling/ingreep/onderzoek. Het gaat om het aantal kalenderdagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt, tot het moment dat u terecht kunt op de polikliniek.

   Bekijk het overzicht van de wachttijden voor de poliklinieken.

 

 • Wachttijden dagverpleging en opname: dit zijn de wachttijden voor ingrepen, behandelingen en onderzoeken in dagverpleging of meerdaagse opname. In het overzicht hieronder gaat het om de gemiddelde wachttijden van de afgelopen drie maanden. De actuele wachttijd kan echter anders zijn. Indien van toepassing vindt u deze wachttijd u onder het kopje 'bijzonderheden'.
  Bekijk het 
  overzicht van de wachttijden voor dagverpleging en meerdaagse opname

Wachttijd te lang? Wachttijdbemiddeling

De overheid heeft voor medisch specialistische zorg maximale wachttijden vastgesteld (de ‘Treeknorm’). Overschrijdt de wachttijd deze norm, dan kunt u gebruik maken van wachttijdbemiddeling. Wij wijzen u graag op deze mogelijkheid. Wachttijdbemiddeling houdt in dat uw zorgverzekeraar op zoek gaat naar de gevraagde zorg met een kortere wachttijd. U neemt hiervoor zelf contact op met uw eigen zorgverzekeraar.


Dit zijn de landelijk vastgestelde maximale wachttijden:

 

 • voor polikliniek: 28 dagen (4 weken)
 • voor diagnostiek en indicatiestelling: 28 dagen (4 weken)
 • tot de feitelijke behandeling (dagopname): 42 dagen (6 weken)
 • tot de feitelijke behandeling (kliniek/meerdaagse opname): 49 dagen (7 weken)

Vragen?

Heeft u vragen over de wachttijden? Stel uw vraag via deze website

Paginaopties: