Verblijf ouders

U kent uw kind het best. Om deze reden maken we bij de zorg voor uw kind graag gebruik van uw deskundigheid als ouder/verzorger. Ook is het van belang dat u zo veel mogelijk bij uw kind aanwezig bent tijdens de opname.

Daarom kunnen ouders op de afdeling bij hun kind blijven slapen (‘Rooming in') en betrekken we u zoveel mogelijk bij de dagelijkse zorg van uw kind. 

 

Wij zijn ons ervan bewust dat de faciliteiten niet altijd optimaal zijn. Toch vinden wij rooming-in belangrijk. Hebt u vragen over, of ideeën voor verbetering, laat het ons weten. Ook bij andere vragen of problemen: aarzel niet en bespreek het met één van de medewerkers op de afdeling. Zij helpen u waar het kan.

Paginaopties: