Toestemming

Uw toestemming is nodig..

  • wanneer uw behandelend arts uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan uw behandeling in het RKZ. Bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek of om te delen met een arts in een ander ziekenhuis.

 

Uw toestemming is niet nodig..

  • wanneer gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon te herleiden zijn.
  • wanneer het wettelijk verplicht is ze aan derden te verstrekken (bijvoorbeeld bij infectieziekten)
  • bij overlijden is een verklaring van overlijden nodig voor de burgerlijke stand

 

Lees hierover ook uitgebreid in de folder: 'Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens'

Paginaopties: