Uw rechten

Met betrekking tot uw medisch dossier heeft u:

  • recht op inzage of een afschrift
  • recht op verbetering
  • recht op verwijdering

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in of op een afschrift van uw dossier.U kunt inzage aanvragen bij uw behandelaar of schriftelijk via een formulier dat u hier kunt downloaden. Maak met de behandelaar een aparte afspraak voor de inzage: sommige gegevens hebben toelichting nodig.

 

Niet meer onder behandeling? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de medische administratie. De arts moet uw aanvraag goedkeuren, tenzij dit in strijd is met de privacy van een ander. Voor het verstrekken van afschriften wordt meestal een vergoeding gevraagd.

Recht op verbetering

Vindt u dat gegevens in uw dossier feitelijk onjuist zijn, dan kunt u uw arts schriftelijk vragen deze te verbeteren. Antwoord op uw verzoek krijgt u binnen vier weken.

Recht op verwijdering

U kunt uw arts vragen (een deel van) uw dossier te vernietigen. Dit moet uw arts binnen drie maanden uitvoeren, tenzij:

  • een wettelijke bepaling vernietigen verbiedt
  • bewaren van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf

 

Lees hierover ook uitgebreid in de folder: 'Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens' of klik hieronder op 'Patiënten informatie vernietigen medisch dossier'. We verwijzen u daarna graag door naar:

  • Bijlage: procedure aanvraag vernietigen dossier

  • Bijlage: formulier aanvraag vernietigen dossier 
  • Bijlage: formulier vernietigen aanvraag dossier derden

 

Bijlage: procedure aanvraag vernietigen dossier. 

Bijlage: formulier aanvraag vernietigen dossier.

Bijlage: formulier vernietigen aanvraag dossier derden.

Paginaopties: