Uw medisch dossier

epd

Hoe gaan we om met uw medische gegevens? In het Rode Kruis Ziekenhuis werken we met een elektronisch patiënten dossier. Dit houdt in dat alleen zorgprofessionals uit ons ziekenhuis toegang hebben tot de gegevens in uw dossier.

Meer informatie 

In onze folder 
'Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens'
leest u meer over de afspraken die we in het ziekenhuis hebben gemaakt over patiëntengegevens.

 

Meer weten over het elektronisch patiënten dossier? Op de website van het ministerie van VWS vindt u meer informatie: www.infoepd.nl  

Paginaopties: