'Mogen wij uw toestemming?'

Sinds april 2015 vraagt het RKZ zijn patiënten om hun e-mailadres en om toestemming voor het delen van het digitaal patiëntendossier (ook wel 'elektronisch patiëntendossier/EPD' genoemd).

Sneller en beter

Reden voor dit verzoek: via e-mail kunnen wij u sneller en vaak beter benaderen dan via post of telefoon. En via internet kunnen onze specialisten sneller, makkelijker en vaak beter afstemmen met uw huisarts of andere zorgverlener(s) buiten het ziekenhuis. 

Niet zomaar

Uiteraard mogen en willen wij uw gegevens niet zomaar delen en gebruiken zonder uw toestemming. En waarschijnlijk wilt u eerst weten wat wij precies met uw e-mailadres doen en welke gegevens met wie gedeeld worden.

Wat doen we met uw e-mailadres?  

Via e-mail vragen wij u naar uw mening over het RKZ. U ontvangt in uw mailbox een link naar een enquete op internet. U verzendt uw antwoorden veilig en anoniem via internet naar het RKZ.

 

Door u via e-mail en internet te vragen naar uw mening, kunnen wij uw gegevens snel verwerken. En dus sneller uw oordeel over het ziekenhuis gebruiken bij de verbetering van onze zorg.

 

Uitgebreide informatie over het gebruik van uw e-mailadres en over de enquetes vindt u in de folder: 'Uw mening telt'

Delen van uw digitaal dossier

Alle patiëntendossiers in het RKZ worden digitaal opgeslagen. Op deze manier zijn uw gegevens op één centrale plek te vinden en kunnen zorgverleners van het RKZ zaken snel en goed afstemmen. Alleen artsen en medewerkers die daarvoor toestemming hebben, mogen uw dossier raadplegen. 

 

Maar bij uw behandeling zijn meestal niet alleen zorgverleners van het ziekenhuis betrokken, denk bijvoorbeeld aan uw huisarts. Snelle en goede afstemming met betrokken behandelaren buiten het ziekenhuis komt de behandeling/zorg van een patiënt ten goede.

 

Het delen van het elektronisch patiëntendossier maakt dit mogelijk, maar kan alleen met uw toestemming. Uiteraard geldt ook hier dat alleen zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling uw dossier mogen raadplegen. 

 

Wilt u meer weten over het delen van uw dossier?

Lees dan de folder 'Wie heeft toegang tot mijn gegevens?'

De beste zorg, een tevreden patiënt

Uiteindelijk willen wij u de best mogelijke zorg leveren en willen wij dat u tevreden over het RKZ bent. Zowel het gebruik van uw e-mailadres als uw toestemming voor het delen van uw dossier kan hieraan bijdragen. 

 

Daarom vragen wij u vriendelijk ons uw toestemming en uw e-maildres te verstrekken. Dit kan in het ziekenhuis bij ons Klant Contact Centrum op de begane grond.

 

Bij voorbaat hartelijk dank! 

Paginaopties: