Toegang

De behandelend arts draagt zorg voor een veilig beheer van uw dossier. De Raad van Bestuur van het ziekenhuis is eindverantwoordelijk

 

Zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling of onderzoek betrokken zijn, hebben recht op inzage in uw gegevens. Maar alleen tot die gegevens die zij nodig hebben voor hun taak. Bijvoorbeeld andere specialisten, verpleegkundigen of ondersteunende medewerkers.

 

Alle zorgverleners hebben geheimhoudingsplicht: alleen met uw toestemming mogen zij informatie aan derden verstrekken.

 

Lees hierover ook uitgebreid in de folder: 'Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens'

Paginaopties: