Sterftecijfers

Sterftecijfers

Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) heeft over het jaar 2018 een sterftecijfer van 89. Dit betekent dat het aantal overleden patiënten lager is dan het landelijk gemiddelde van 100. In 2018 werden 13.508 patiënten opgenomen in het ziekenhuis; 230 daarvan overleden in het ziekenhuis. Sinds 2008 scoort het RKZ significant lager (=beter) dan het landelijk gemiddelde op de 3-jaars cijfers. Zie hieronder een overzicht van de 3-jaars-resultaten. Het cijfer over een periode van 3 jaar geeft een minder actueel, maar wel preciezer getal.

                       

Toelichting op de berekening

De Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR) wordt berekend met allerlei factoren: leeftijd van de patiënt, geslacht, type aandoening en acute of geplande opname tellen bijvoorbeeld mee. Het is een indicator die het aantal overleden patiënten vergelijkt met de landelijk gemiddelde ziekenhuissterfte. Dit landelijk gemiddelde is 100 (de sterftecijfers van de Nederlandse ziekenhuizen liggen in 2018 tussen de 64 en 122). 

 

Laag sterftecijfer RKZ

Het RKZ sterftecijfer is al jaren beduidend lager dan de gemiddelde 100. Een HSMR onder de 100 geeft aan dat in het ziekenhuis minder patiënten overlijden dan wordt verwacht op basis van het landelijk gemiddelde en rekening houdend met de factoren die meespelen bij de sterfte.

Scoor je dus onder de 100, dan doe je het als ziekenhuis in principe goed.

Ligt het sterftecijfer drie achtereenvolgende jaren  lager dan 100, dan geeft dat  aan dat de zorg goed is. Is de score jarenlang boven de 100, dan is dat aanleiding om kritisch naar het zorgproces te kijken.

Een heldere uitleg over de sterftecijfers kunt u vinden op de website Ziekenhuischeck:https://www.ziekenhuischeck.nl/kwaliteit/overlijden/Sterftecijfer perdiagnosegroep/patiëntengroep

 

Niet alleen het 'algemene' sterftecijfer, maar ook het sterftecijfer per ziektebeeld (diagnosegroep) en/of patiëntengroep ligt in het RKZ in de meeste gevallen lager dan het landelijk gemiddelde. Bij de volgende groepen ligt het cijfer tussen 2016-2018 of over 2018 zelfs beduidend  lager:

Ziekten bloed en bloedvormende organen

(2016-2018)

     -  0

Ziekten van botten, spieren en bindweefsel

(2016-2018)

     -  34

Acute opnamen
(2016-2018)

     -  89

Nieuwvormingen
(2018)

     -  61

 

Verbeteringen

Bij de patiëntgroep niet-acute opnamen lag het HSMR-cijfer met 130 significant hoger dan  te verwachten. Intern wordt geanalyseerd welke oorzaken hieraan ten grondslag kunnen liggen en welke verbeteracties mogelijk zijn.

 

Het volledige rapport over de jaren 2016-2018  kunt u hieronder downloaden:

 

 

Paginaopties: