Schakelfunctie

Medische microbiologie vormt een belangrijke schakel tussen....

...huisarts en ziekenhuis

Mogelijk heeft uw huisarts u eerder behandeld voor – ogenschijnlijk – eenvoudige infecties.

 

Hoewel u als patiënt niet direct te maken krijgt met de afdeling zelf is het voor de behandelend specialist belangrijk dat hij/zij weet welke infecties u eerder heeft doorgemaakt en door welke micro-organismen die veroorzaakt werden.

 

Zo kan de specialist een persoonlijke therapie instellen wanneer u in het ziekenhuis behandeld wordt. Deze schakel tussen uw huisarts en de specialist wordt vervuld door de arts-microbioloog.

...patiënt en afdeling

De artsen-microbioloog van het Streeklaboratorium Haarlem helpen de afdeling Infectiepreventie van het ziekenhuis bij het voorkomen, signaleren en bestrijden van ziekenhuisinfecties.

 

Dit zijn infecties die patiënten oplopen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Een ziekenhuisinfectie kan  komen van de bacteriën die de patiënt zelf bij zich draagt of van een andere patiënt.


Als de kans bestaat dat een patiënt besmet is met resistente bacteriën, kan het gebeuren dat de patiënt tijdelijk in isolatie moet worden opgenomen om hiermee verdere verspreiding van die bacterie te voorkomen.

...patiënt en behandelend specialist

Verantwoord gebruik van antibiotica vraagt om kennis van de gevoeligheid van die micro-organismen die een infectie veroorzaken en kennis van het type infectie. De arts-microbioloog treedt regelmatig in overleg met uw behandelend specialist om infecties zo specifiek, uniform en eenduidig mogelijk te bestrijden.

 

Hierdoor wordt de behandeling efficiënt met een zo gering mogelijk risico op bijwerkingen en resistentievorming.

 

Een regionale richtlijn is een actuele behandelrichtlijn voor infectieziekten, gericht op de aangesloten ziekenhuizen in de regio Kennemerland/ Haarlemmermeer: het Kennemer Gasthuis, het Spaarne Ziekenhuis en het Rode Kruis Ziekenhuis. De richtlijn is ontwikkeld door een commissie van artsen-microbioloog van het Streeklaboratorium Haarlem, internist-infectiologen en ziekenhuisapothekers van de aangesloten ziekenhuizen in samenspraak met verschillende medisch specialisten.

 

De richtlijn is te vinden op http://www.formulariumkennemerland.nl. De richtlijn vormt een leidraad voor de behandeling van infecties en het voeren van een uniform en eenduidig antibioticabeleid.

Paginaopties: