Aanmelden

Voor u kunt beginnen met de behandeling heeft u een verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist nodig.

    

Wanneer u een verwijzing heeft, kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij het RKZ Obesitascentrum. 

 

Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging van de Nederlandse Obesitas Kliniek of RA-Medical voor een oriëntatiegesprek. In dit groepsgesprek wordt u geïnformeerd over:

 

-       Obesitas in het algemeen

-       Het belang van uw motivatie

-       De multidisciplinaire screening

-       Het operatietraject van het RKZ Obesitascentrum

-       De verandering die u zult meemaken door de behandeling.

 

Aan het eind van het oriënterend gesprek kunt u de afweging maken of u het traject wilt ingaan of liever (nog) niet. Als u besluit om door te gaan met het traject is de volgende stap: de screening

U kunt hieronder het verwijsformulier downloaden.

 

 

Paginaopties: