Rechten van het kind

Om uw positie als patiënt te versterken, zijn de patiëntenrechten vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). In deze wet zijn zaken met betrekking tot de relatie tussen de patiënt en de hulpverlener vastgelegd.

 

De WGBO onderscheidt drie leeftijdscategorieën en regelt voor elke categorie afzonderlijk de rechten van het kind en die van de ouders. De drie categorieën zijn:

 

  • Kinderen t/m 11 jaar
  • Kinderen vanaf 12 t/m 15 jaar
  • Kinderen vanaf 16 jaar en ouder

 

Wat de WGBO voor deze leeftijdscategorieën precies inhoudt kunt u lezen op de website Kind en Ziekenhuis.

 

De hulpverlener heeft de plicht om u en uw kind duidelijke informatie te geven over:

•   de ziekte of aandoening van uw kind;

•   de aard en het doel van de voorgestelde behandeling of onderzoek;

•   andere behandelingsmethoden;

•   de gevolgen of de eventuele risico's van de behandeling of het onderzoek;

•   de medicijnen en de eventuele bijwerkingen.

 

Deze informatie heeft u nodig om weloverwogen een beslissing te kunnen nemen en uw toestemming te kunnen geven voor de behandeling van uw kind.

Dossier en inzagerecht

De hulpverlener is verplicht een dossier bij te houden. In dit dossier staan gegevens die betrekking hebben op de behandeling van uw kind. U als ouder en het kind heeft recht op bescherming van de medische en persoonlijke gegevens.

De gegevens van het kind worden vertrouwelijk behandeld. Alleen het kind en zijn of haar ouders hebben het recht om het dossier van het kind in te zien.

 

Dit ziekenhuis levert de patiëntengegevens aan een aantal registratie-systemen zoals:

•   Financiële gegevens aan de verzekeraars

•   Planninggegevens aan de overheid

•   Behandelingsgegevens aan het Nederlandse Brandwondeninformatie Systeem (NBIS)

 

Op uw verzoek kunt u als ouder een kopie krijgen van het dossier van uw kind of een gedeelte daarvan. Wij vragen u dan om de kosten voor het maken van kopieën te dragen.

Suggesties en klachten

Uiteraard doen wij al het mogelijk om u en uw kind tijdens de opname zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u als ouder over bepaalde onderdelen van de behandeling of het verblijf van u en uw kind niet tevreden bent. Bespreek dit met de brandwonden-coördinator en/of de verpleegkundigen van de Kinderafdeling. Zij staan open voor feedback en zijn bereid met u te overleggen en naar een oplossing te zoeken.

Natuurlijk kunt u als ouder ook terecht met uw klacht bij de leidinggevenden van de afdeling.

 

Wanneer u liever met iemand anders wilt praten over een klacht of suggestie, dan kunt u contact opnemen met onze Klachtenfunctionaris.

Paginaopties: