Uw medisch dossier

Voor een goede behandeling leggen behandelaars gegevens over u, als patiënt, vast in een dossier. Bijvoorbeeld aantekeningen over uw gezondheidstoestand, onderzoeksuitslagen, röntgenfoto's.

 

Een groot deel van de zorgerleners in het RKZ legt deze gegevens vast in de computer: in een elektronisch patiëntendossier (EPD).

Wat betekent dit voor u

Wat gebeurt er met uw gegevens? Wie mag ze inzien? Mag u zelf uw dossier opvragen? Deze en meer vragen beantwoorden we hier kort op de website.

 

Uitgebreid kunt u erover lezen in de folder 'Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens'.

  

Lees verder:

Paginaopties: