Kwaliteit & Veiligheid

Uw gezondheid en veiligheid zijn onze zorg. Daarom streven wij de allerhoogste zorgkwaliteit en patiëntveiligheid na. Hoe? Dit doen we op verschillende manieren:

Ons beleid: “Zeggen wat je doet, doen wat je zegt”

Continu verbeteren, dat is ons doel. Dus hebben we intern afspraken en regels om kwaliteit en veiligheid te waarborgen en bevorderen. Ook streven we naar een cultuur waarin we elkaar aanspreken op het volgen van de regels. Lees meer over ons beleid

Ziekenhuischeck

Hoe staat het met de kwaliteit van de ziekenhuiszorg van het RKZ? Dit vindt u in één oogopslag terug bij Ziekenhuischeck van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

 

In het online venster komen tien onderwerpen van ziekenhuiszorg aan bod, bijvoorbeeld tevredenheid van patiënten, risicovolle operaties en keurmerken. U ziet hoe het RKZ op de verschillende onderwerpen presteert.

Lees meer over Ziekenhuischeck. 

Toezichthouders

Het RKZ ziet zelf toe op kwaliteit en veiligheid, maar ook anderen doen dit: u als patiënt, de RKZ-cliëntenraad, de Inspectie van de Gezondheidszorg, de media, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars.

Programma's en activiteiten

Binnen het RKZ ondernemen we verschillende activiteiten om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen en verbeteren. Omvangrijke trajecten zijn de deelnames aan het landelijke VMS-veiligheidsprogramma en aan de kwaliteitscontrole voor het ISO-kwaliteitskeurmerk. Voorbeelden van andere activiteiten zijn interne audits, patiënttevredenheidsonderzoeken en informatiebeveiliging.

Onze vraag aan u

U, als patiënt/bezoeker van ons ziekenhuis, bent voor ons het allerbelangrijkst. Voor u én samen met u willen wij de zorg verbeteren. Hoe? Lees verder

Paginaopties: