Prijzen behandelingen ('Passantentarieven')

(tekst: Nederlandse Zorgautoriteit Nza.nl)

De prestaties binnen de ziekenhuiszorg zijn verdeeld in DBC-zorgproducten en overige zorgproducten. Deze producten zijn wat tariefsoort betreft te verdelen in twee segmenten: een gereguleerd segment en een vrij segment.

Gereguleerd segment

Ongeveer 30% van de behandelingen in een ziekenhuis zit in het gereguleerde segment. Dit segment wordt ook wel het A-segment genoemd. Voor zorgproducten in het gereguleerde segment gelden maximumtarieven voor de kostenbedragen en honorariumbedragen.

 

De Consumentenbond is in september 2016 een campagne gestart om de tarieven van ziekenhuizen openbaar te maken. Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft als eerste ziekenhuis in Nederland zijn tarieven gedeeld met de Consumentenbond. In de Zorgkostenvergelijker van de Consumentenbond kunt u deze tarieven raadplegen.  

Vrije segment

70% van de behandelingen in een ziekenhuis zit in het vrije segment. Dit segment wordt ook wel het B-segment genoemd. De kostenbedragen binnen dit deel van de ziekenhuiszorg zijn vrij onderhandelbaar. 

 

Dit betekent dat de overheid voor die behandelingen niet langer de tarieven bepaalt, maar dat de tarieven tot stand komen via afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieder. Voor de honorariumbedragen van de zorgproducten in het B-segment stelt de NZa maximumtarieven vast.  

Tarieven vrije segment 2018, 2019 en 2020

De tarieven van het Rode Kruis Ziekenhuis uit dit vrije segment kunt u hier downloaden:

Passantenprijslijst dure geneesmiddelen

U kunt hier de Passantenprijslijst dure geneesmiddelen downloaden:

Paginaopties: