Organisatiestructuur

Zorg centraal

Raad van bestuur
De Raad van Bestuur (rvb) van het RKZ is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van de missie en doelstellingen van het ziekenhuis. De Raad van Bestuur geeft leiding aan de organisatie en stemt haar beleid af met het Bestuur van de Medische Staf en de adviesorganen.

 

De rvb bestaat uit twee personen: prof. dr. Jaap van den Heuvel, voorzitter Raad van Bestuur en Peter van Barneveld PhD. Van den Heuvel is tevens lid van de 'Board of Directors' van Zorg van de Zaak, het landelijke zorgnetwerk op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg waar het RKZ deel van uitmaakt.

 

Raad van commissarissen
De raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op de hoofdlijnen van het beleid en de algemene gang van zaken van het ziekenhuis. De rvc stelt bijvoorbeeld de begroting en de jaarrekening vast. Ook houdt hij toezicht op het functioneren van de rvb en geeft hij adviezen die voor het besturen van het RKZ van belang zijn. De rvc van het Rode Kruis Ziekenhuis bestaat uit:

 

  • drs. R. Becker MBA (voorzitter)
  • mr. dr. R.J. de Folter
  • Prof. dr. R.W. Kreis
  • G. van de Logt
  • mw. S. Stolte

 

Medische staf
In de Medische Staf zijn alle artsen en specialisten vertegenwoordigd die werken bij het RKZ. Zowel diegenen die in loondienst zijn als de vrij gevestigden. Het dagelijks bestuur van de Medische Staf (DBMS) overlegt wekelijks met de RvB. Het DBMS bestaat uit:

Paginaopties: