Opleiding verpleegkundigen niv. 4

schema

In september 2012 zijn het Kennemer  Gasthuis, Rode Kruis Ziekenhuis, Spaarne Ziekenhuis en het Ziekenhuis Amstelland samen met het ROC Nova College een vernieuwde opleiding tot verpleegkundige gestart.

 

Nieuw is dat je vanaf de start van de opleiding niet alleen onderwijs op school krijgt, maar ook praktijkopdrachten uitvoert in het ziekenhuis. Dit doe je al meteen in het eerste jaar. Zo ontdek je of de zorg echt bij je past en of je met hart en ziel voor dit vak kunt gaan. Je weet dan al snel of je een goede beroepskeuze hebt gemaakt.

Start opleiding

De start van de opleiding is in het najaar (augustus/september). De definitieve datum hangt samen met de vakantieperiode in de regio. 

De opbouw van de opleiding

De gehele opleiding duurt 3,5 tot 4 jaar en is onderverdeeld in 3 fasen:

  • Het 1e jaar is de beroepsoriënterende fase
  • Het 2e jaar is de beroepsbegeleidende fase
  • De laatste 1,5 tot 2 jaar is de uitstroomfase

(Klik op de afbeelding voor een uitvergroting van het schema)

     

1e jaar (alleen BOL-variant: Beroepsopleidende leerweg)

Het onderwijs bestaat in dit eerste jaar uit een dagprogramma waarin theorie en praktijk gekoppeld worden. Je krijgt theorieles op school en voert opdrachten uit in het ziekenhuis. In dit jaar loop je op beperkte schaal stage, waaronder ook korte snuffelstages bij een aantal zorginstellingen.

 

2e jaar (alleen BOL-variant: Beroepsopleidende leerweg)

In het tweede jaar heb je twee stageblokken van een halfjaar: één stage bij een ziekenhuis en één stage bij een andere zorginstelling. De theorie is helemaal afgestemd op de stage in de praktijk.

 

De laatste 1,5 tot 2 jaar (BOL-variant of BBL-variant)

In de BOL-variant krijg je na het tweede jaar een stageplek bij een van de ziekenhuizen of bij een andere zorginstelling. Tijdens deze periode krijg je een stagevergoeding volgens de CAO Ziekenhuizen.

 

Wanneer je kiest voor de BBL-variant (beroepsbegeleidende leerweg) gaan de ziekenhuizen na het tweede jaar een leer-/werkovereenkomst met je aan, met bijbehorend salaris.

 

Heb je vragen over de deze MBO-Verpleegkundige opleiding? Kijk of je je antwoord kunt vinden bij de Veelgestelde vragen

Toelatingsvoorwaarden

  • een positieve intake bij het Nova College
  • een diploma verwante verwante vakopleiding (mbo-niveau 3) of 
  • een diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg of 
  • een overgangsbewijs 3-4 havo/vwo of
  • een ander bij ministeriele regeling aangewezen diploma/bewijsstuk

Meer informatie 

Wil je meer weten over de opleidingen tot Verpleegkundige, kijk dan op de
website van ROC Nova College

Goed personeel opleiden is bij ons heel gewoon.

Als je verpleegkundige wilt worden, biedt het RKZ als ervaren opleidingsziekenhuis je de kans om een fijne en kwalitatief goede opleiding te volgen. Hierin werken we samen met het NOVA College in Haarlem waar je het theoriedeel van de opleiding volgt.

Afwisselend en boeiend

Werken als verpleegkundige is verantwoordelijk werk. Je werkt met mensen die afhankelijk van je zijn in een periode dat zij kwetsbaar zijn. Dat vraagt van jou zorgzaamheid, mensgericht zijn, en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.


Kunnen samenwerken met anderen, initiatief tonen en zelfstandigheid zijn eigenschappen die het werk van de verpleegkundige in haar verschillende rollen afwisselend en boeiend maken.


Verschillende rollen

Als verpleegkundige heb je in je dagelijkse werkzaamheden verschillende rollen: je bent zorgverlener, regisseur en coach. 

 

Bij het verzorgen en verplegen van de patiënt zet je je als zorgverlener in.

Als regisseur ben je verantwoordelijk voor het coördineren van de zorg; je plant je zorg zo in dat je patiënt op tijd voorbereid is voor een onderzoek en daar op het afgesproken tijdstip verschijnt. Hierbij heb je rekening gehouden met het tijdstip waarop een familiegesprek kan plaatsvinden. 

 

Soms hebben patiënten ondersteuning en advies nodig. Bijvoorbeeld bij het leren omgaan met het ziekteproces, het aanleren van nieuwe vaardigheden of het omgaan met andere leefregels. In je rol van coach heb je hierin een belangrijke taak.

De verkorte opleiding

De 2-jarige verkorte doorstroomopleiding Verpleegkundige niveau 4 start jaarlijks in februari en in september. Binnen het RKZ zijn er op dit moment helaas geen opleidingsplaatsenvoor deze opleidingsvariant beschikbaar.

Wil je meer weten over toelatingsvoorwaarden voor de doorstroomopleiding, kijk dan op de website van ROC Nova College

 

Paginaopties: