Opleiding tot specialist

Periodiek vindt de kwaliteits- en opleidingsvisitatie plaats bij alle specialismen. Deze visitatie wordt uitgevoerd door de wetenschappelijke verenigingen. Dit vormt een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten.

 

Opleidingsspecialismen krijgen eens in de 5 jaar een extra visitatie, waarbij zowel arts-assistenten als medisch specialisten geïnterviewd worden. In ons ziekenhuis geldt dit voor chirurgie, plastische chirurgie, interne geneeskunde, spoedeisende hulp, anesthesiologie en psychiatrie.

 

Voldoet de vakgroep aan de kwaliteitscriteria van de verenigingen, dan krijgt ze voor 5 jaar de bevoegdheid erbij om artsen tot specialist op te leiden.

Paginaopties: