Officiële instanties

U heeft altijd het recht om met uw klacht naar officiële instanties buiten het ziekenhuis te gaan. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen. De instanties zijn:  

 

 

 

Als u vermoedt dat het RKZ uw persoonsgegevens verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 • Telefoonnummer: 088 - 1805 250

    www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Heeft u een klacht over spam? Geef die dan niet door aan de AP, maar aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

 • Telefoonnummer: 088-0707070

    www.acm.nl 

 

Bijstand

U kunt zich laten bijstaan door:

 

 • Een advocaat of een rechtswinkel

 • Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) Kennemerland
  Kruisweg 875A
  2132 CA  HOOFDDORP
  Telefoonnummer: 023-555 47 64 / 023-562 71 26

 • Juridisch Loket Haarlem
  Stationsplein 70
  Postbus 2252
  2002 CG  HAARLEM
  Telefoonnummer: 0900 - 8020

 • Juridisch Loket Alkmaar
  Noorderkade 118-120
  Postbus 9329
  1800 GH  ALKMAAR
  Telefoonnummer: 0900-8020

Paginaopties: