Obesitas bij kinderen

Overgewicht bij kinderen kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid op latere leeftijd. Daarom is het belangrijk om dit overgewicht al op jonge leeftijd effectief aan te pakken

 
Heeft uw kind overgewicht, dan kan de jeugd- of huisarts hem/haar doorverwijzen naar de kinderarts in het RKZ.
Is er inderdaad sprake van zorgelijk overgewicht, dan gaan we na of er aanwijzingen zijn voor een onderliggende lichamelijke oorzaak. Dit komt overigens niet vaak voor.
 

Het spreekuur

In het algemeen verrichten we hiervoor naast een gesprek ook lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek. Ook kijken we naar de gevolgen van het overgewicht. Bijvoorbeeld de voorlopers van suikerziekte of leververvetting. Tenslotte bekijken we in samenspraak met u en uw kind wat het beste begeleidingstraject is.

 

Motivatie

Het succes van de begeleiding hangt voor het grootste gedeelte af van zowel uw motivatie als die van uw kind. Hoewel over het algemeen afvallen niet heel gemakkelijk is, voelen kinderen zich wel vaak lekkerder in hun vel. Ook als het gewichtsverlies wat tegenvalt.

 

Programma's

De Kinderafdeling van het RKZ werkt samen met twee regionale begeleidingstrajecten voor kinderen met overgewicht: 'Vet Cool' en 'Kids 1,2 Move'. Daarnaast komt uw kind iedere drie maanden bij de kinderarts om het effect van de begeleiding te bekijken. Voor meer informatie kunt u kijken op deze pagina.

 

Afspraak

Voor een afspraak op het obesitasspreekuur belt u met de polikliniek Kindergeneeskunde, 0251-265692, ma-vrij van 8.30 tot 17.00 uur. Een verwijzing van de jeugd- of huisarts is nodig. Voor meer informatie over obesitas kunt u kijken op de website van het Obesitascentrum Beverwijk.  

Paginaopties: