Bouwnieuws

RKZ bouwt aan beter

Sinds 2015 wordt er in het RKZ gesproken over plannen voor de huisvesting van het ziekenhuis op lange termijn. We willen een toekomstbestendig, compact en functioneel ziekenhuis voor de aankomende 25 jaar, waarin patiënten en zorgprocessen centraal staan. De raad van bestuur gaf begin 2019 groen licht aan het Bouwbureau dat van start ging met het inventariseren en uitwerken van plannen voor de (ver)bouw en renovatie.

 

Jaap van den Heuvel: 'Menigmaal zijn de plannen uitgesteld en veranderd. Dit komt vooral door de complexiteit van de opgave waar we voor staan. We willen een ziekenhuis dat gewoon door moet draaien volledig renoveren. Gelukkig heeft Zilveren Kruis (onze grootste verzekeraar) een meerjarenafspraak gemaakt die het mogelijk maakt om met de renovatie te beginnen. Ook met andere verzekeraars zijn goede afspraken gemaakt. Maar zo'n groot en complex project is natuurlijk niet alleen uit deze middelen te ?nancieren. Daarom bereiden het Bouwbureau en Finance & Control een ?nancieringsaanvraag voor banken voor.

 

Er is de afgelopen maanden niet stil gezeten. Er is een stuurgroep en een bouworganisatie die volop draait. Er is uitgebreid overleg geweest met de vele gebruikers in themasessies. De planvorming is gestart en heeft geresulteerd in een nagenoeg afgerond vlekkenplan. Daarop is globaal te zien hoe de diverse ruimtes ingepast worden en welke bestemming ze hebben. Er zijn een aantal uitgangspunten voor de inrichting geformuleerd. Ruimtes zoveel mogelijk gestandaardiseerd zodat er zo ?exibel mogelijk gebruik van kan worden gemaakt. De ECHTE ontwerpfase begint als alle adviesorganen formeel hun toestemming geven om de tekeningen verder uit te werken.

 

Themasessies

Afgelopen maanden zijn er meer dan 30 themasessies georganiseerd met collega's uit diverse lagen in de organisatie en met diverse disciplines. Samen is nagedacht en gesproken over hoe we in de toekomst willen werken. Bij de eerste sessies werden de afdelingsprocessen in kaart gebracht, voor huidige en toekomstige processen. In de tweede sessies vertaalden we het proces naar een vlekkenplan, met verbinding tussen verschillende vakgroepen. Tijdens de derde sessies is getoetst of hetgeen dat besproken is, ook daadwerkelijk past in het gebouw.

 

Buren

Naast alle interne overleggen is er contact met de gemeente en de bewoners rondom het RKZ. Zij zijn natuurlijk ook zeer benieuwd naar de plannen en de verdere planontwikkeling zoals bereikbaarheid en parkeren.

 

Flexibel

Bij veranderingen in het patiënten aanbod willen we ons ?exibel te kunnen aanpassen om niet steeds weer hoeven te verbouwen. Ook kunnen we de ruimtes zo beter benutten. Voor bezoekers, leveranciers en alle anderen die het RKZ-terrein betreden.

 

De werkzaamheden kunnen overlast met zich mee brengen. Uiteraard treffen we de nodige voorzorgsmaatregelen om de hinder tot een minimum te beperken. 

 

Bij voorbaat dank voor uw begrip.

Paginaopties: