Nascholing, conferenties en bijeenkomsten

Nascholing, conferenties en bijeenkomsten

Het Rode Kruis Ziekenhuis organiseert samen met HV-MK scholingen en symposia.
Al deze evenementen zijn te vinden in de agenda. Na de bijeenkomsten worden de presentaties en de werkafspraken op deze site geplaatst bij Presentaties werkafspraken.


Kennemer Convergentie
De Kennemer Convergentie is een jaarlijkse conferentie voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, leden van de Medische Staf en de vertegenwoordigers van het Rode Kruis Ziekenhuis.

 

Deze convergentie vindt doorgaans in het laatste weekeinde van november plaats op landgoed Duin- en Kruidberg in Santpoort, waarbij een mix wordt geboden van inhoudelijke en sociale activiteiten. Ook stellen de nieuw in de regio gevestigde artsen (huisartsen, medisch specialisten en specialisten Ouderengeneeskunde) zich op een informele wijze aan hun collegae voor.

 

De organisatie is in handen van Margreet Bartels (internist RKZ), Natasja Jelsma (revalidatiearts RKZ), Eric Gielisse (maag- darm-leverarts RKZ), Robin Raabe (huisarts), vacant huisarts, Annette de Jong (secretaresse Raad van Bestuur RKZ), Denise Walsmit (secretaresse medische staf RZK), Ella Warmenhoven-Duijn (secretaresse managers zorg RKZ) en Lisette Brenters (relatiemanager RKZ).

 

Kleine nascholing op de huisartspraktijk
De kleine nascholing is een vorm van overleg van een huisartsengroep (HAGRO) en een medisch specialistische maatschap. Elke HAGRO kan op verzoek een van de maatschappen uitnodigen.

 

Er kan gekozen worden om een onderwerp uit de lijst (zie bijlage) te bespreken of zelf een onderwerp aan te dragen. Ook kunnen tijdens deze bijeenkomsten actuele thema's, nieuwe ontwikkelingen op het desbetreffend vakgebied, taakverdeling en (terug)verwijsbeleid besproken worden.

 

Het inzicht in elkaars werkwijzen wordt hierdoor vergroot en de persoonlijke ontmoeting verstevigt de basis van de samenwerking.

Contactpersoon: Lisette Brenters (relatiemanager) T 0251-783743.

 

Klinische nascholing
De klinisch nascholing is een geaccrediteerde nascholing voor huisartsen die tweemaal per jaar plaatsvindt in het Rode Kruis Ziekenhuis. Tijdens deze nascholing worden werkafspraken over een specifiek onderwerp besproken.

 

De voorbereiding per onderwerp ligt bij een huisarts uit de regio Midden-Kennemerland en een medisch specialist van het Rode Kruis Ziekenhuis.
Hierbij wordt steeds gepoogd om nieuwe tendensen, inzichten, richtlijnen of nieuwe wijzen van samenwerken op een bepaald terrein te belichten.

Na afloop van de presentatie worden de werkafspraken geplaatst op de verwijzerswebsite.

 

De organisatie is in handen van Timo Schumacher (huisarts) en Melisa Jongkind (Dokh) en Lisette Brenters (RKZ).

 

Regionale nascholingsdag
Regionale nascholingsdag voor huisartsen en praktijkondersteuners die jaarlijks in de maand juni plaatsvindt in het Rode Kruis Ziekenhuis.


Na afloop van de bijeenkomst wordt door het BMS een borrel georganiseerd

De organisatie ligt in handen van Timo Schumacher (huisarts) en Melisa Jongkind (Dokh).

Paginaopties: