Een afspraak

Tijdens het eerste polikliniekbezoek bespreekt één van de kinderartsen van het RKZ de klachten van uw kind met u en uw kind. Ook wordt er lichamelijk onderzoek verricht.  

 

Het RKZ leidt co-assistenten op: artsen in opleiding. Als een co-assistent in eerste instantie uw kind onderzoekt, overlegt deze zijn of haar bevindingen altijd met één van de kinderartsen. Daarna stelt de kinderarts eventueel aanvullende vragen en verricht aanvullend lichamelijk onderzoek. Vervolgens bespreekt de kinderarts het behandelplan met u en uw kind.

Houd er rekening mee dat een eerste polikliniekbezoek één tot twee uur lang kan duren.

Aanvullend onderzoek

Afhankelijk van de klachten en de bevindingen, besluit de kinderarts of er aanvullend onderzoek moet plaatsvinden. Soms kan dat dezelfde dag, soms krijgt uw kind hiervoor een aparte afspraak. De uitslagen van het aanvullende onderzoek krijgt u telefonisch of tijdens een vervolgafspraak op de polikliniek.

Paginaopties: