Meenemen

Als u verzocht wordt op de Huisartsenpost of Spoedeisende Hulp te komen, wilt u dan uw identiteitsbewijs, verzekeringspasje en actuele medicatieoverzicht meenemen?

 

Indien u geen acuteel medicatieoverzicht heeft, kunt u ook de verpakkingen van uw medicijnen meenemen.

Paginaopties: