Medisch maatschappelijk werk

De afdeling Medisch maatschappelijk werk biedt patiënten van het RKZ ondersteuning en begeleiding bij psychische en praktische problemen door (de impact van) een ziekte.

 

De medisch maatschappelijker werker van het RKZ kan zowel u als uw naasten helpen bij dergelijke problemen. 

 

Op deze website vindt u hierover alle informatie. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op.