Werkwijze

U zult als eerste een kennismakingsgesprek krijgen met één van de medisch psychologen. Diagnostiek vindt plaats middels een of meerdere intakegesprekken en eventueel testonderzoek:

 

Op basis van de kennismaking en de intakegesprekken kan de medisch psycholoog besluiten om bepaalde testen af te nemen. Doel hiervan is de klachten te verduidelijken en te objectiveren. Het testonderzoek wordt uitgevoerd door onze psychodiagnostisch medewerkers.

 

Hierover staat meer in de folder 'Het neuropsychologisch onderzoek'

Behandeling

De behandeling is over het algemeen kortdurend (4-10 gesprekken) en is meestal individueel (eventueel samen met uw partner). Gesprekken duren doorgaans 45 minuten en vinden gemiddeld eens in de twee weken plaats.

 

De gesprekken zijn gericht op het direct aanpakken van het belangrijkste probleem. Diagnostiek en behandeling vinden altijd plaats in goed overleg met de verwijzend medisch specialist bij wie u onder behandeling bent.

Groepen

Soms worden groepsbehandelingen aangeboden. Zo is er bijvoorbeeld een groepsbehandeling voor hartpatiënten.  

Paginaopties: