Heeft u ermee te maken?

Als artsen willen weten of er sprake is van een infectie, sturen zij lichaamsmateriaal van een patiënt zoals bloed, urine of een huidmonster naar de medische microbiologie. In het Streeklaboratorium Haarlem onderzoeken artsen-microbioloog, medisch moleculair microbiologen en parasitologen deze materialen.

 

Ze leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het stellen van de juiste diagnose door uw arts. Daarnaast hebben ze een adviserende rol over de interpretatie van de laboratoriumgegevens en de behandeling van de infectieziekte. Zo kunnen zij adviseren een bepaald antibioticum wel of juist niet te gebruiken om een infectie, zoals een longontsteking of wondinfectie, te bestrijden.

 

De artsen-microbioloog  van het Streeklaboratorium Haarlem nemen actief deel aan patiëntbesprekingen met het ziekenhuis en zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor uw behandelend arts.

Paginaopties: