Longrevalidatie

Een longziekte verandert uw leven. Dagelijkse bezigheden gaan niet meer vanzelf. Het is soms moeilijk te accepteren dat u een longziekte heeft of dat u sneller moe bent en niet meer kunt doen wat u wilt. Longrevalidatie kan u helpen om beter met uw longziekte om te gaan en uw conditie te verbeteren.

Gezonde leefstijl

Naast het stoppen met roken en medicijnen is ook een gezonde leefstijl van belang. Door gezond te leven heeft u zelf invloed op uw aandoening. Uw klachten kunnen hierdoor verminderen of voorkómen worden.

 

Het is voor veel mensen moeilijk om gezonder te leven en vaste gewoontes te veranderen. En dit lukt meestal niet alleen. Daarom kunt u het advies gekregen hebben deel te nemen aan het longrevalidatieprogramma, dat speciaal is bedoeld voor patiënten met COPD en/of astma.

Revalidatie 

Bij revalidatie leert u meer over wat uw longziekte met uw lichaam doet en over hoe u beter om kunt gaan met uw longziekte. U krijgt tips om aanpassingen te doen in uw leven, waardoor u weer dingen kunt doen die u belangrijk vindt.

 

Naast lichamelijke oefeningen om uw conditie te verbeteren, zoals fietsen of wandelen, leert u bijvoorbeeld beter omgaan met uw energie en ademhalings- en ontspanningstechnieken.

 

Wanneer je een chronische longaandoening hebt, is het belangrijk om goed te blijven bewegen. Door te bewegen houd je de spieren die je longen aansturen sterk.

Behandeling

Longrevalidatie is geschikt voor iedereen die elke dag veel last heeft van zijn longziekte ondanks het gebruik van medicijnen (inhalator). Ook na een longtransplantatie hebben mensen baat bij longrevalidatie.

 

Patiënten die nog roken, zullen van hun arts het advies hebben gekregen hiermee te stoppen. Wie hierbij begeleiding wenst, kan meedoen aan een speciaal Stoppen­ Met ­Roken programma. Voor meer informatie kunt u terecht bij de longarts of longverpleegkundige.

Vergoeding

Meestal vergoedt uw zorgverzekering longrevalidatie. Informeer voor de zekerheid bij uw zorgverzekering.

Wat kunt u verwachten?

U start de longrevalidatie altijd met een uitgebreid onderzoek naar de problemen die u ervaart door uw longziekte, zoals minder energie of somberheid. Samen met uw arts, longverpleegkundige en uw naasten bespreekt u wat u wilt bereiken met de behandeling. U maakt gezamenlijk een plan om iets te doen aan deze problemen.


De longrevalidatie duurt 18 weken. De eerste 6 weken in het RKZ op de afdeling Fysiotherapie. Voor het tweede deel (12 weken) wordt de longrevalidatie voortgezet in een 1e lijns (particuliere) praktijk in uw woonomgeving.

 

Tijdens de revalidatie werkt u bijvoorbeeld aan:

  • Het krijgen van meer informatie over de longziekte
  • Het goed verdelen van energie over de dag
  • Het leren omgaan met uw longziekte binnen uw gezin, werk of in uw vrije tijd
  • Het ontmoeten van lotgenoten en het delen van ervaringen
  • Het verbeteren van uw algehele conditie      

Infomodule en Fitmodule

Het revalidatieprogramma bestaat uit twee onderdelen (modules):

1.Fitmodule

2.Infomodule

 

1.Fitmodule

In de Fitmodule gaat het om een intensief, maar verantwoord trainingsprogramma. Hierbij wordt aandacht besteed aan uw conditie en houding. Bovendien krijgt u bewegingsadviezen. Ook leren COPD ­patiënten de juiste hoest­ en ademhalingstechnieken en krijgen zij ontspanningsoefeningen.

 

Het is belangrijk dat u uw eigen grenzen leert herkennen, erkennen en vooral verkennen. U volgt deze module in groepsverband, zonder uw partner.

 

2.Infomodule

De Infomodule wordt verzorgd door verschillende deskundigen. Zij geven ieder vanuit hun eigen vakgebied informatie en voorlichting. Dit team van deskundigen bestaat uit een longarts, diëtist en psycholoog en een longverpleegkundige. De module bestaat uit een informatiebijeenkomst, die u samen met uw eventuele partner bijwoont. 

Team van behandelaars

Er is een team van mensen dat u behandelt, zoals een longarts, diëtist, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of psycholoog. Zij werken samen om u de beste zorg te geven. De samenstelling van dit behandelteam kan voor iedereen anders zijn. Een aantal onderdelen van de revalidatie is in een groep, andere onderdelen volgt u alleen.

 

De longverpleegkundige is voor u het aanspreekpunt tijdens uw revalidatietraject. Zij is op de hoogte van uw medische achtergrond, uw situatie en uw vorderingen. Zo nodig kan zij advies geven, maatregelen nemen of een vraag voorleggen aan een andere zorgverlener. Kortom: zij begeleidt en ondersteunt u tijdens uw revalidatietraject – samen met het longrevalidatieteam – in het behalen van uw doelen.

 

Na de trainingsweken zal zij met u evalueren of de revalidatie volgens plan is verlopen. 

Succes

Het mag verwacht worden dat revalidatie een positief effect oplevert. Dit is niet alleen afhankelijk van het aangeboden programma, maar vooral van uw eigen inzet.

 

Paginaopties: