Leveringsvoorwaarden

leveringsvoorwaarden

     

RKZ Kraamzorg hanteert de Algemene Voorwaarden voor Kraamzorg 2018 (SER)

 

https://bogeboortezorg.nl/wp-content/uploads/Algemene-voorwaarden-Kraamzorg-2018_def.pdf

 

Onderdeel van de Leveringsvoorwaarden is indien u als cliënt jonger bent dan 18 jaar dan moet u de overeenkomst, ondanks het feit dat u vanaf de leeftijd van 16 jaar wettelijk een geneeskundige overeenkomst mag aangaan (wet WGBO), laten ondertekenen door een wettelijk vertegenwoordiger vanwege de financiële garantstelling tot 18 jaar.

Daarnaast hanteren wij de volgende aanvullende voorwaarden:

 

Werkomstandigheden

Werken in de kraamzorg brengt grote fysieke belasting met zich mee. Daarom vragen wij je aandacht voor de volgende punten:

  • Om rugklachten bij kraamverzorgende, verloskundige of huisarts te voorkomen, moet je bed een hoogte hebben van 80 centimeter, gemeten van de bovenkant van de matras tot aan de vloer. Deze verplichting geldt tijdens de bevalling en de kraamtijd. Wanneer de hoogte van het bed niet aan de eisen voldoet wordt er geen zorg aan bed gegeven.
  • Je kunt niet bevallen of worden verzorgd op een waterbed. Je hebt in dat geval een ander bed nodig dat op goede werkhoogte kan worden gebracht.
  • Snoeren, stekkers en elektrische apparaten waarmee de kraamverzorgende werkt, moeten veilig zijn.
  • De plaats waar de kraamzorg wordt gegeven, moet eenvoudig bereikbaar zijn.
  • Op de verdieping waar de bevalling plaatsvindt en je de kraamtijd doorbrengt moet stromend water aanwezig zijn.
  • Volgens de Tabakswet heeft ook een kraamverzorgende recht op een rookvrije werkplek. Wij verzoeken je daarom niet te roken in het bijzijn van de kraamverzorgende.

 

Gebruik van sleutels

Je bent zelf verantwoordelijk voor het afgeven van sleutels aan de kraamverzorgende. RKZ Kraamzorg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of diefstal.

 

Aansprakelijkheid

RKZ Kraamzorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade tenzij er sprake is van schuld of grove nalatigheid. Je dient de schade binnen 5 dagen na afronding kraamzorg te melden bij onze organisatie. (Het beschadigde materiaal dien je te bewaren voor eventuele expertise).

 

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen kraamverzorgende en verloskundige

De verloskundige is verantwoordelijk voor het kraambed. De kraamverzorgende zal bij eventuele problemen altijd overleg plegen met de verloskundige.

 

Privacybeleid

RKZ Kraamzorg hanteert de privacyregels zoals omschreven in de Leveringsvoorwaarden voor de kraamzorg.

 

Medicatiebeleid

Niet van toepassing. Onze kraamverzorgenden mogen geen medicijnen toedienen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de verloskundige of de huisarts. 

 

Informatieplicht aan cliënten over inzet van kraamverzorgenden in opleiding en toestemmingsplicht bij inzet stagiaires

RKZ Kraamzorg is een erkend leerbedrijf, hetgeen betekent dat de zorg geleverd kan worden door een kraamverzorgende in opleiding. Wij werken samen met diverse scholen en verschillende leertrajecten. Onder deskundige begeleiding zal de kraamverzorgende in opleiding haar vak uitoefenen. 

 

De consequenties van de Arbeidstijdenwet en de collectieve arbeidsovereenkomst voor de inzet van de kraamverzorgende

RKZ Kraamzorg zal bij de inzet van kraamverzorgenden rekening houden met de Arbeidstijdenwet en de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). 

Paginaopties: