Borstkanker

Borstkanker is een kanker die zich in en om het borstweefsel van vrouwen en mannen ontwikkelt. Kanker betekent dat er een verstoorde celdeling (op specifieke plaatsen) in het lichaam plaatsvindt. Het lichaam bestaat uit miljarden bouwstenen: de cellen. Ons lichaam maakt voortdurend nieuwe cellen aan om te groeien, of om beschadigde en verouderde cellen te vervangen. Bij celdeling ontstaan uit één cel twee nieuwe cellen. Ook die delen zich weer. Zo zijn er dagelijks miljoenen celdelingen.

 

Ongewone celdeling

Bij zo veel celdelingen kan er wel eens iets misgaan, waardoor een cel zich te veel deelt of zich ongeremd blijft delen. Zo ontstaat er een gezwel of tumor. In het beginstadium van borstkanker woekeren de tumorcellen in de melkgangen en klierkwabben. Daarna kunnen er verbindingen ontstaan tussen de tumorcellen, waardoor deze in het omringende borstweefsel terechtkomen en dit vernietigen of wegdrukken. Als de kankercellen niet gestopt (kunnen) worden, komen ze uiteindelijk terecht in de lymfebanen en soms ook in de bloedvaten. In dit geval spreken we van uitzaaiingen.

 

Goed- of kwaadaardig gezwel

Een tumor kan goed- of kwaadaardig zijn. Goedaardige cellen veroorzaken wel een zwelling, maar groeien niet door andere weefsels heen en verspreiden zich niet door de rest van het lichaam. Kwaadaardige cellen groeien overal in en hebben de neiging zich te verspreiden. Wanneer deze 'foute' cellen zich gaan vermenigvuldigen, vormen ze een kwaadaardige zwelling; een carcinoom.

 

Soorten borstkanker

Het meest voorkomend is het ontstaan van een tumor in de melkgangen. Dit heet een ductaal carcinoom. Meestal gaat het om één tumor. Soms ontstaat borstkanker in de melkklieren. Dit heet een lobulair carcinoom. Deze vorm van borstkanker groeit meer verspreid door de borst en wordt daardoor vaak pas in een later stadium ontdekt. Een zeldzamere vorm van borstkanker is die waarbij de tepel is aangetast. Dit wordt de ziekte van Paget genoemd. Borstkanker komt over het algemeen bij vrouwen voor, maar kan zich ook ontwikkelen bij mannen. U vindt hierover meer informatie op de volgende website: www.mannenmetborstkanker.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paginaopties: