Koorts, verkouden, ziek?

Is uw kind vòòr de opname in aanraking geweest met een besmettelijke ziekte zoals waterpokken, rode hond, mazelen, bof, roodvonk, kinkhoest, griep of diarree? Of heeft uw kind koorts? Belt u dan, voor dat u vertrekt van huis, eerst even naar de afdeling of de behandelend arts. In verband met besmettingsgevaar voor de andere kinderen op de kinderafdeling is er misschien een uitstel van opname nodig.

 

Wanneer de opname in deze situatie wel zoals gepland doorgaat, wordt uw kind apart op een kamer (ook wel een box genoemd) opgenomen. Indien het bovenstaande niet van toepassing is, wordt uw kind in principe op zaal opgenomen.

Paginaopties: