Klokkenluidersregeling

Deze regeling draagt eraan bij dat het Rode Kruis Ziekenhuis, hierna te noemen RKZ, zorgvuldig omgaat met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten. Voor het RKZ als zorgorganisatie is een voorziening voor het intern melden van een vermoeden van een misstand een belangrijk instrument om zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

 

Lees hieronder de Klokkenluidersregeling (juli 2019).

Paginaopties: