Klinisch chemicus

Vanaf het moment dat bloed of ander lichaamsvocht wordt afgenomen totdat de uitslag van het onderzoek aan de arts wordt gerapporteerd, valt dit materiaal onder de verantwoordelijkheid van de klinisch chemicus.

 

Deze geeft leiding aan de laboratoriumorganisatie, is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking, verricht wetenschappelijk onderzoek, geeft adviezen bij de interpretatie van de laboratoriumuitslagen en adviseert in speciale gevallen ook de aanvragend arts bij de behandeling.

 

Veel routinematig laboratoriumonderzoek gebeurt tegenwoordig geheel geautomatiseerd, maar er zijn ook onderzoeken waar zeer specialistische kennis voor vereist is, bijvoorbeeld als het gaat om DNA, aangeboren stofwisselingsziekten en transplantatie. Daarom werken er in de grotere laboratoria vaak meerdere klinisch chemici die zich in een bepaald vakgebied hebben gespecialiseerd. 

Opleiding

Voordat iemand zich klinisch chemicus mag noemen, heeft hij of zij een lange opleidingsweg gevolgd.

 

Na een natuurwetenschappelijke doctoraalstudie (chemie, biochemie, medische biologie, gezondheidswetenschappen, geneeskunde of farmacie) moet men eerst twee jaar postdoctoraal onderzoek hebben gedaan dat gerelateerd is aan de klinische chemie.

 

Dan volgt een vierjarige opleiding onder leiding van een ervaren klinisch chemicus (opleider) in een erkend opleidingsinstituut. Zowel het opleidingsinstituut als de klinisch chemicus in opleiding staan onder controle van de Registratie Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) en worden regelmatig bezocht door de Visitatie Commissie.

 

Als de opleiding met succes is afgerond kan de kandidaat worden ingeschreven in het register. Die inschrijving geldt voor een periode van vijf jaar. In die vijf jaar moet de klinisch chemicus zijn of haar vakkennis op peil houden door bij- en nascholing. Als hij of zij kan aantonen dit in voldoende mate te hebben gedaan, dan volgt een herregistratie, wederom voor een periode van 5 jaar. Voor meer informatie zie de website van de NVKC (Nederlandse Vereniging van Klinische Chemici)

 

Het voorbeeld hierboven betreft geen vacature. De lopende vacatures van het Rode Kruis Ziekenhuis staan vermeld op WerkenbijhetRKZ.nl

Paginaopties: