Klachtenformulier

Informatie

Voordat u dit formulier invult, vragen wij u om de informatie over de klachtenprocedure op de website goed door te lezen. De klachtenfunctionarissen in ons ziekenhuis zijn mevrouw A. Doodeman en mevrouw A. Vos. Zij kunnen u helpen uw klacht onder woorden te brengen.
De klachtenfunctionarissen kunnen voor u bemiddelen door u in contact te brengen met de persoon die uw klacht heeft veroorzaakt.

Gaat uw klacht over een bepaalde afdeling *

Gaat uw klacht over een bepaalde medewerk(st)er van ons ziekenhuis? *

Heeft u uw klacht besproken met een medewerk(st)er van het ziekenhuis?

Wilt u nog nader schriftelijk of mondeling contact met ons over deze klacht? *

Zo ja, op welke wijze?

Zo nee, wat wilt u dat er met uw klacht gebeurt?

Paginaopties: