Klacht, suggestie, compliment?

U kunt er op vertrouwen dat er in het Rode Kruis Ziekenhuis uiterste zorg aan u wordt besteed. Toch kan het voorkomen dat er fouten of vergissingen gemaakt worden, of dat u geen of onvoldoende informatie heeft gehad. Ook kan een behandeling niet verlopen zoals u had verwacht. Aarzelt u dan niet en dien een klacht in. Hier kunnen wij van leren en met uw gevoel van ongenoegen wordt wat gedaan. Meer informatie over uw rechten en plichten kunt u lezen op de pagina patiëntenrecht.

 

Voor het indienen van een klacht bestaat in ons ziekenhuis een klachtenprocedure. Deze is kosteloos. De klachten worden vertrouwelijk behandeld. In deze folder geven wij u uitleg over de procedure.

 

Voor het aansprakelijk stellen geldt een andere procedure. De klachtenfunctionaris kan u hierover informeren, evenals over de procedure bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen, waarbij het ziekenhuis is aangesloten.

Hoe kunt u een klacht indienen? 

U bespreekt uw klacht met de persoon die volgens u de klacht heeft veroorzaakt. Meestal is uw klacht het eenvoudigst op te lossen door erover te praten met de persoon die de klacht heeft veroorzaakt. Deze kan wellicht de fout herstellen of uitleg geven over hetgeen er is gebeurd en de eventuele gevolgen. U kunt hiervoor een afspraak maken.

 

Toch is het mogelijk dat u hiervoor niet kiest of dat er op deze manier geen oplossing voor de klacht kan worden gevonden.

 

U kunt dan twee dingen doen:

 

 

Klachten over de Huisartsenpost kunt u doorgeven via dit formulier. De Huisartsenpost Beverwijk valt namelijk niet onder het Rode Kruis Ziekenhuis. 


Heeft u een opmerking of vraag over een factuur van het ziekenhuis? Stel deze direct aan de Zorgadministratie via dit formulier 

Heeft u een suggestie of een compliment?

Heeft u een suggestie of tip voor het Rode Kruis Ziekenhuis? Of wilt u misschien een compliment geven? Ook die kunt u via deze website aan ons doorgeven. Geef uw suggestie of tip 

Paginaopties: