Kinderanesthesiologie: voorbereiding op de operatie

Het is moeilijk om een jong kind goed voor te bereiden op de operatie. Er zijn verschillende boekjes te verkrijgen die u helpen uw kind enigszins te informeren over de gang van zaken. Vertel uw kind alleen die dingen die het bewust?meemaakt en dat het pijn kan doet.

 

Voor een gevoel van vertrouwen zijn speen, knuffels of favoriet speelgoed welkom in het ziekenhuis en ook op de operatiekamer.

In het ziekenhuis

Om uw kind voor te bereiden op wat er de dag van opname gaat gebeuren, geeft de pedagogisch medewerkster van de kinderafdeling elke woensdagmiddag voorlichting.

 

  • om 13.30 uur voor kinderen t/m 7 jaar

 

  • Om 14.00 uur voor kinderen vanaf 7 jaar

 

Door middel van plaatjes laat zij u en uw kind zien wat er gebeurt tussen het moment dat uw kind van de kinderafdeling naar de operatiekamer gaat en weer terugkomt op de afdeling.

Nuchter zijn

Voor de operatie moet uw kind nuchter zijn. Een lege maag verkleint de kans op overgeven of verslikken in braaksel, tijdens of na de operatie. Praktisch betekent dit dat na middernacht niet meer gegeten mag worden. Tot twee uur voor de operatie mag uw kind nog heldere dranken zonder prik (koolzuur) drinken (appelsap, roosvicee, diksap, water). Melk mag niet worden gedronken. Borstvoeding kan tot vier uur voor de operatie worden gegeven.

 

Indien uw kind 's middags wordt geopereerd kan in overleg met de anesthesioloog een licht ontbijt of iets te drinken worden afgesproken.

 

Omdat het tijdstip van operatie niet precies vast staat, vragen wij u om organisatorische redenen om uw kind niets meer te laten drinken vanaf twee uur voordat hij/zij zich moet melden in het ziekenhuis.

Koorts

Mocht uw kind koorts hebben op de dag van operatie, neem dan contact op met de afdeling kinderdagbehandeling. In principe worden kinderen met koorts (boven de 38°C) niet geopereerd. Er zijn echter situaties waarin van deze regel wordt afgeweken. De verpleegkundige kan u hierover inlichten en neemt in geval van twijfel contact op met de anesthesioloog.

Roken

Mocht uw (oudere) kind roken, dan adviseren wij om tenminste 6 weken van tevoren hiermee te stoppen. Mocht dit niet lukken, probeer dan zo weinig mogelijk te roken. Rokers hebben geïrriteerde luchtwegen. Het verhoogt de kans op complicaties. Hoesten na afloop van de operatie is vaak erg hinderlijk. Bovendien worden het herstel en de genezing van de wond nadelig beïnvloed.

 

Terug naar:

Lees verder:

 

Paginaopties: