Kinderanesthesiologie: onderzoek vooraf

Om veilig anesthesie te kunnen geven wil de anesthesioloog van alles weten over de gezondheid van uw kind en de medicijnen die uw kind eventueel gebruikt.

 

Gegevens over gewicht en lengte zijn nodig om de juiste dosering van anesthesiemiddelen te kunnen bepalen. Daarom wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen met vragen over de gezondheid van het kind, allergieën, medicijngebruik en het verloop van vorige operaties.

 

Afhankelijk van de gegevens kan een bloedonderzoek nodig zijn. Het is ook mogelijk dat de kinderarts wordt gevraagd om te onderzoeken of er aandoeningen zijn, die voor de operatie nog extra behandeling behoeven. Aan de hand van al deze informatie beslist de anesthesioloog óf en zo ja hóe de ingreep zo veilig mogelijk kan plaatsvinden.

 

Kinderziekte

Als het kind kort geleden een (kinder)ziekte heeft gehad of gevaccineerd is, willen wij dat graag weten.

 

Heeft het kind vaak neusbloedingen of bloeden wondjes lang na? Vermeld dat ook alstublieft.

 

Wilt u ons vertellen of uw kind loszittende tanden of kiezen heeft? Bij het inbrengen van een beademingsbuis kunnen tanden en kiezen beschadigd raken. Soms is het verstandig om een heel losse melktand na het begin van de anesthesie (dus als het kind slaapt) eruit te halen en daarna het beademingsbuisje in te brengen.

 

Als uw kind eerder anesthesie heeft gekregen, willen we graag de ervaringen van uw kind en u weten. Vermeld u vooral ook negatieve ervaringen, zodat de anesthesioloog hieraan aandacht kan besteden.

Medicijnen

Gebruikt uw kind medicijnen in verband met astma of andere luchtwegziektes (puffjes) dan is het handig om die mee te nemen naar de operatiekamer. Uw kind mag de medicijnen op de dag van de operatie overigens gewoon doorgebruiken, zoals het dat normaal ook doet.

 

Terug naar: kinderanesthesiologie

Lees verder:

Paginaopties: