De assistenten

De assistenten (of: het verpleegkundig team) die werken op de polikliniek Dermatologie ondersteunen de dermatoloog tijdens het spreekuur.

 

De assistenten zijn opgeleid om zelfstandig bepaalde behandelingen te verrichten, zoals het nemen van een biopt (= een stukje huidweefsel) en andere kleine verrichtingen.

Zwachtelen 

Het zwachtelen van benen bij oedeem, op benen of andere moeilijk genezende wonden aan de onderbenen, wordt ook door de assistentes gedaan. Het goed zwachtelen van een been is een vaardigheid die zij door jarenlange ervaring uitstekend beheersen.

 

Zwachtelen wordt ook verzorgd op de zwachtelpost in Heemskerk, die het RKZ samen met Viva! Zorggroep heeft geopend. Lees meer

Thuiszorg 

De assistenten regelen eveneens de aanmelding en vervolgafspraken bij en onderhouden het contact met de thuiszorg.

Elastische kousen 

Wanneer u elastische kousen nodig hebt, dan kunnen deze op de polikliniek Dermatologie worden aangemeten. Eenmaal per twee weken, op dinsdagochtend,  is er op de polikliniek een bandagist aanwezig die steunkousen aanmeet.

Lichttherapie 

Ondergaat u op voorschrift van de dermatoloog lichttherapie in het ziekenhuis, dan wordt u begeleid door een van de assistenten. Zij geven u uitleg over de behandeling, stellen de apparatuur in en vervolgen het beloop.

Paginaopties: