Wetenschappelijk onderzoek

In het brandwondencentrum wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. Het kan zijn dat we u / uw kind vragen mee te werken aan een onderzoek. 

Informatiebrief

Wanneer uw kind in aanmerking komt voor een (wetenschappelijk) onderzoek ontvangt u een informatiebrief van de onderzoeker. Hierin staat waar het onderzoek over gaat, wat het doel van het onderzoek is en wie het onderzoek leidt. Daarnaast wordt aangegeven wat er precies van uw kind wordt verwacht. Ook wijst de informatiebrief op eventuele risico's van het onderzoek, uw rechtspositie en verzekering.

 

De onderzoekers zijn altijd bereidt uw vragen over het onderzoek te beantwoorden en het onderzoek nader toe te lichten.

Vrijwillig

Medewerking aan een (wetenschappelijk) onderzoek gebeurt altijd op vrijwillige basis. De onderzoeker legt u vooraf een akkoordverklaring voor. Door deze te ondertekenen verleent u vrijwillig uw medewerking voor uw kind.

 

U heeft altijd het recht:

  • om vragen te stellen, te overleggen en bedenktijd te nemen over de deelname van uw kind.
  • om deelname van uw kind te weigeren.
  • om u en/of uw kind zonder opgave van redenen en te allen tijde terug te trekken uit het onderzoek. Wanneer u dit besluit, behoudt uw kind natuurlijk alle recht op de gebruikelijke behandeling.
  • om nieuwe ontwikkelingen te weten te komen die zich voordoen en die te maken hebben met het onderzoek en voor u en uw kind van belang zijn. U zult u daarover ingelicht worden.
  • op strikt vertrouwelijke behandeling en verwerking van persoonlijke gegevens.
  • op mondelinge en schriftelijke informatie. Heeft u vragen of bedenkingen? Schroom dan niet om contact op te nemen met de onderzoeker, contactpersoon of onafhankelijke deskundige die genoemd worden in de schriftelijke informatie.

Paginaopties: