Het team

Een patiënt(je) met brandwonden staat altijd onder behandeling van een groot team van professionals:

 

Artsen

De chirurgen bepalen het beleid rondom de brandwonden. De kinderartsen gaan over de medicatie en infusen. De anesthesie gaat over de medicatie voor de sedatie.

 

Verpleegkundigen

Op het Kinderbrandwondencentrum werken gespecialiseerde kinderbrandwonden-, gespecialiseerde kinder-, specialistischverpleegkundigen in opleiding.

 

Lees uitgebreid over de verpleegkundige zorg

 

Het begeleidingsteam

De psychologische begeleiding van het kind is in handen van de kinderpsycholoog en pedagogisch medewerkster(s).

 

Lees verder over:

 

Het revalidatieteam

Ergotherapeuten, fysiotherapeuten en de revalidatiearts helpen uw kind revalideren.

 

Het ondersteunende team

Andere ziekenhuisprofessionals die bij de zorg en behandeling van uw kind betrokken zijn, zijn de bacterioloog, diëtiste, medewerker huishoudelijke dienst, secretaresse, voedingsassistente, afdelingsassistent en ziekenhuishygiënisten.

Paginaopties: