Geriatrie

Klinische geriatrie is het specialisme voor de kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis (klinisch = in het ziekenhuis).

 

De geriatrie legt zich toe op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische, functionele en sociale problemen.

 

De klinisch geriater werkt in een multidisciplinair team. De nadruk ligt op herstel en behoud van functie, waarbij kwaliteit van leven centraal staat.

Geheugenproblemen?

Blijf er niet mee lopen. Vraag uw huisarts om een verwijzing voor de Geheugenpolikliniek van het RKZ.

Valt u vaker dan voorheen?

Er is vaak iets aan te doen. Vraag uw huisarts om een verwijzing voor de Valpolikliniek van het RKZ.

Problemen met het gebruik van veel medicijnen tegelijk ?

Gebruikt u 5 of meer medicijnen gedurende langere tijd? Dit wordt polyfarmacie genoemd. Dit kan problemen geven zoals bijwerkingen en versterkte of verminderde werking van een medicijn. Daarom heeft de polikliniek Geriatrie van het Rode Kruis Ziekenhuis een speciaal Polyfarmacie spreekuur.